Zespół


Nasz zespół to grupa dwudziestu osób. Oprócz partnerów w skład zespołu wchodzi ośmiu adwokatów, jak również grono aplikantów oraz młodszych prawników (asystentów prawnych). Pracę prawników wspiera zespół pracowników administracyjnych. Na potrzeby naszych Klientów współpracujemy również z rzecznikiem patentowym.

Prawnicy naszej Kancelarii władają językiem angielskim, niemieckim oraz rosyjskim. Jednakże, zasadnicza część naszej pracy wykonywana jest w języku polskim i angielskim.