Zakres usług


Nasz zespół działa na rynku usług prawnych od wielu lat, co pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie zarówno na potrzeby przedsiębiorców jak i osób fizycznych, nie będących przedsiębiorcami. Zajmujemy się obsługą prawną podmiotów profesjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z rynku nieruchomości oraz energetyki. Ponadto, Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu sporów prawnych przed sądami powszechnymi jak i arbitrażowymi. Posiadamy doświadczenie związane z prowadzeniem różnorodnych spraw, począwszy w szczególności od sporów o zapłatę związanych z umowami najmu lub dzierżawysporów z zakresu prawa budowlanego, sporów korporacyjnych, spraw karnych (ze szczególnym uwzględnieniem spraw karnych gospodarczych), sporów związanych z odpowiedzialnością za czyn niedozwolony a skończywszy na sporach z zakresu prawa autorskiego, prawa pracy oraz prawa rodzinnego.

Kancelaria posiada doświadczenie w świadczeniu usług na potrzeby rynku nieruchomości (ze szczególnym uwzględnieniem centrów handlowych oraz budynków biurowych). Jako podmiot współpracujący z właścicielami największych centrów handlowych w Polsce mieliśmy kontakt z każdym etapem działalności tych podmiotów, począwszy od etapu nabycia nieruchomości (z uwzględnieniem zagadnień finansowania), poprzez proces budowlany i proces wynajmu, aż do etapu bieżącego funkcjonowania przedsięwzięcia.

Członkowie naszego zespołu doradzali także największym podmiotom na polskim rynku energetycznym, zajmującym się w szczególności przesyłem, dystrybucją oraz wytwarzaniem energii elektrycznej, jak również obrotem paliwami.